ธุรกิจของเรา

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงานหลักของ บริษัทฯ คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี โดยในอดีตบริษัทฯ จะทำงานในส่วนของระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็นหลัก และได้สั่งสมประสบการณ์ร่วมทำงานกับพันธมิตรต่างประเทศในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรือข้ามจังหวัด (Cross-country pipeline) ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ ( ในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติข้ามจังหวัด ผ่านทางกิจการ ร่วมค้า CPP-TRC ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร สำหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอย เป็นโครงการแรก) จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญในงานวางระบบท่ออื่น ๆ ด้วย เช่น ท่อสำหรับการขนส่ง วัตถุดิบทางด้านปิโตรเคมี ท่อน้ำ และท่อน้ำมัน

ขอบเขตการให้บริการ

EPC Turnkey สำหรับงานระบบท่อทุกประเภท
งานโยธาก่อสร้าง
การประกอบระบบท่อ
การติดตั้งอุปกรณ์

โครงการที่โดดเด่น