ร่วมงานกับเรา

Big Cleaning Day (ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น โดยในงานนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมการแยกขยะ และการทำความสะอาดภายใน และภายนอกอาคาร พร้อมกันนี้ยังได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงาน และในช่วงบ่ายยังมีการการเดินตรวจพื้นที่การทำ 5ส. โดยผู้บริหารอีกด้วย