ร่วมงานกับเรา

ทีอาร์ซีฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีไทยด้วยการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562