ร่วมงานกับเรา

TRC-SKW จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นด้วยการจัดจำหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ให้กับพนักงาน โดยรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลินำไปสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นโดยใช้ชื่อว่า The Way to Say “Love Mom” ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำการ์ดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้เขียนข้อความแสดงความรักแด่แม่และสามารถแนบดอกมะลิที่ซื้อมาจากการร่วมทำบุญกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ บรรจุพร้อมจ่าหน้าซองจดหมายถึงแม่ ก่อนจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงคุณแม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ส่งผ่านรักถึงแม่รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวด้วย