ร่วมงานกับเรา

Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น โดยในงานนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมการแยกขยะ และการทำความสะอาดภายใน และภายนอกอาคาร พร้อมกันนี้ ช่วงเที่ยงเรายังได้ร่วมรับประทานอาหาร (Potluck) กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกด้วย งานนี้นอกจากจะได้ร่วมกันทำ 5ส แล้ว ทุกคนยังได้ร่วมกันสนุกสนานกับการทานอาหาร และช่วงบ่าย ผู้บริหารได้เป็นผู้นำในการเดินตรวจพื้นที่การทำ 5ส. อีกด้วย