ร่วมงานกับเรา

ข่าวบริจาคโลหิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม เชิญชวนพนักงาน และประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงร่วมบริจาคโลหิตกับคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลราชวิถี  ณ อาคารสำนักงานใหญ่  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี  บริษัท สหการวิศวกร จำกัด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานทีอาร์ซีฯ สหการวิศวกร และประชาชนจากภายนอกเป็นอย่างดี ทีมงานผู้จัดงาน ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้จากทุกท่านในโอกาสต่อไป