ร่วมงานกับเรา

Big Cleaning Day for MOM 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day for MOM ปีที่ 2 โดยในงานนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น CEO Talk โดยคุณภาสิตลี้สกุล (CEO), กิจกรรมการแยกขยะ, การทำความสะอาดภายใน และภายนอกอาคาร  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

โดยในช่วงบ่ายมีตรวจพื้นที่การทำกิจกรรม 5ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ในพื้นที่ต่างๆ จากคณะกรรมการ 5ส. นำโดยคุณอำนวย ลายไม้ ผู้อำนวยการสายงานบริหารคุณภาพ