ความรับผิดชอบต่อสังคม

มอบของขวัญวันเด็กจำนวน 300 คน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม จำนวน 300 คน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับน้องๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป