ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีอาร์ซีฯ จัดโครงการ IT เพื่อน้อง

เมื่อเร็วๆนี้ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ประจำโครงการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่1 (RC400) และส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีอาร์ซี (TRC) คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ IT เพื่อน้อง ให้แก่โรงเรียนมาบลำบิด จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) โดยเฉพาะการส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชน ให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา ทั้งนี้ มีการให้ความรู้กับน้องๆ ในเรื่องของการใช้ Social