ความรับผิดชอบต่อสังคม

TRC&SKW มอบลังกระดาษ และกล่องลูกฟูกใช้แล้ว เพื่อส่งต่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนาม ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด นำโดยคุณชภัทร ช่วงอรุณ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล มอบลังกระดาษ และกล่องลูกฟูกใช้แล้ว จำนวน 65 กิโลกรัม ให้กับบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส สาขาหลักสี่) เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนาม และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ทั่วประเทศต่อไป