ความรับผิดชอบต่อสังคม

TRC&SKW มอบน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประกันสังคม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประกันสังคม ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์