ความรับผิดชอบต่อสังคม

TRC&SKW สนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเพื่อร่วมกันก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้