ความรับผิดชอบต่อสังคม

วันมาฆบูชา

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณชั้น 2 อาคารทีอาร์ซี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564