ความรับผิดชอบต่อสังคม

TRC มอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นตัวแทนมอบของขวัญให้กับน้องๆ โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วง เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับน้องๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตต่อไป