ความรับผิดชอบต่อสังคม

TRC-SKW ร่วมมอบสิ่งของบริจาคให้กับมูลนิธิพระดาบส

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานจากสายงานบริหารคุณภาพ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้เข้ามอบสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น ตุ๊กตา และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้กับมูลนิธิพระดาบส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร