ห้องข่าว

TRC สนับสนุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (U Project)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาความรู้แก่เยาวชนเสมอมา จึงได้เกิดแนวคิดในการสนับสนุนการศึกษาทั้งภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี โดยได้เปิดพื้นที่บริษัทฯ ณ สำนักงานสาขา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายสามารถเข้าทำการฝึกปฏิบัติงานเชื่อมในพื้นที่จริง อีกทั้งยังใช้พื้นที่บริษัทฯ เป็นศูนย์กลางในการสอบการเชื่อม เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง