ห้องข่าว

กทม.เปิดถนนสายใหม่ “ถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 กรุงเทพมหานคร ได้จัดงานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคุณพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ตัวแทนบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ร่วมพิธีฯด้วยในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันถนนดังกล่าวได้มีความพร้อมที่จะให้บริการกับประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป