ห้องข่าว

TRC & SKW เข้าร่วม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานสายงานบริหารคุณภาพ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ “THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand” ปี 2561 ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของผู้ประยุกต์ใช้ TQM ในประเทศไทยแล้วเกิดผลสำเร็จ เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนำมาขยายผลให้เป็นที่รับรู้และเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง