เกี่ยวกับเรา

โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System

สถานที่ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดระยอง
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
มูลค่างาน : 492 ล้านบาท
ระยะเวลางาน : 2560 - 2562
ลักษณะงาน : ออกแบบ จัดซื้อ ก่อสร้าง และทดสอบระบบ โครงการ UHV Modification Catalyst Cooler Part 2 Back Pressure Steam Turbine และงานสาธารณูปโภค