เกี่ยวกับเรา

โครงการ Piping Spool Fabrication Works

สถานที่ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าจ้าง : กิจการร่วมค้า Petrofac South East Asia Pte. Ltd., Saipem Singapore Pte. Ltd. and Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.
มูลค่างาน : 236 ล้านบาท
ระยะเวลางาน : 2563 - 2564
ลักษณะงาน : ผลิตชิ้นงานท่อขึ้นรูป