เกี่ยวกับเรา

โครงการทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2

สถานที่ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของโครงการ : สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง
มูลค่างาน : 559 ล้านบาท
ระยะเวลางาน : 2562 - 2564
ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตระยะทาง 8.26 กิโลเมตร รวมงานระบบไฟฟ้า