เกี่ยวกับเรา

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน : พระราม 4

สถานที่ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง
มูลค่างาน : 518 ล้านบาท
ระยะเวลางาน : 2562 - 2564
ลักษณะงาน : เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน จากสถานีไฟฟ้าย่อยคลองเตย ถึงแยกราชดำริ ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร