เกี่ยวกับเรา

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน : รัชดาภิเษก-อโศก

สถานที่ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้านครหลวง
มูลค่างาน : 2,205 ล้านบาท
ระยะเวลางาน : 2562 - 2566
ลักษณะงาน : เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน จากคลองสามเสน ถึงถนนพระราม 4 ระยะทางประมาณ 8.2 กิโลเมตร