เกี่ยวกับเรา

โครงการศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

สถานที่ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
มูลค่างาน : 600 ล้านบาท
ระยะเวลางาน : 2561 - 2564
ลักษณะงาน : ออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารคลังสินค้า พื้นที่รับ- จ่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พร้อมระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ