เกี่ยวกับเรา

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง

สถานที่ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง
มูลค่างาน : 1,524 ล้านบาท
ระยะเวลางาน : 2561 - 2564
ลักษณะงาน : ก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนองและงานไฟฟ้า