เกี่ยวกับเรา

ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดระหว่างทางหลวง วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกระหว่าง กม.13+963.000-กม. 16+043.467ตัดกับทางหลวงหมายเลข 3111 กม.1+686.750-กม. 3+477.238 ระยะทางยาวประมาณ 3.925 กม.

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
มูลค่างาน : 570.24 ล้านบาท
วันที่ทำการแล้วเสร็จ : พฤศจิกายน 2540
ลักษณะงาน : งานก่อสร้างถนน, ทางแยกต่างระดับ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร