รางวัลและใบรับรอง

ย้อนกลับ

รางวัล “ผู้ผ่านการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ร่วมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง”

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้ผ่านการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ร่วมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง” จาก โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561