ธุรกิจของเรา

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงงานและติดตั้งระบบวิศวกรรมในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ อาจจะทำการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับติดตั้งระบบวิศวกรรมสำหรับโรงงาน งานที่บริษัทฯ จะรับติดตั้งระบบวิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทฯ อาจมีการร่วมลงทุนหรือร่วมเสนองานกับพันธมิตรจากต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความ ประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย

ขอบเขตการทำงาน

โรงผลิตไฟฟ้าและปิโตรเคมี
โรงกลั่นน้ำมันและก๊าซ
โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี
อุตสาหกรรมหนักและเบา
การแปรรูปโลหะและเหล็ก
น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
การแปรรูปอาหารและสาธารณูปโภค
การติดตั้งวิศวกรรมเครื่องกล

โครงการที่โดดเด่น