เกี่ยวกับเรา

โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนน วิภาวดีรังสิต ตอน 3

สถานที่ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
มูลค่างาน : 294 ล้านบาท
ระยะเวลางาน : 2562 - 2564
ลักษณะงาน : พัฒนาระบบระบายน้ำบริเวณคูน้ำ ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงกม.28+030.000 – กม. 30+300.00