ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์

TRC

ราคาล่าสุด

0.22

เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

+0.01 / 4.76%

มูลค่า (บาท)
1,304,240
วันก่อนหน้า
0.21
ราคาเปิด
0.21
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.22 - 0.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.26 - 0.08
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ตุลาคม 2564 12:29