ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์

TRC

ราคาล่าสุด

0.10

เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

+0.01 / 11.11%

มูลค่า (บาท)
102,584
วันก่อนหน้า
0.09
ราคาเปิด
0.09
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.10 - 0.09
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.19 - 0.05
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2564 14:34