ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์

TRC

ราคาล่าสุด

0.13

เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

- / -%

มูลค่า (บาท)
1,479,262
วันก่อนหน้า
0.13
ราคาเปิด
0.13
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.14 - 0.13
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.52 - 0.12
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2562 16:39