เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2565

ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อมูลย้อนหลัง เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เลือกปี

วันที่ Title เอกสารนำเสนอ เว็บแคสต์
14 กันยายน 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2565
15 มิถุนายน 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2565
26 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
30 มีนาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2564
21 ธันวาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2564
13 กันยายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2564
25 มิถุนายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2564
14 พฤษภาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
02 เมษายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2563
01 กันยายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2563
02 มิถุนายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2563
24 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
01 เมษายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2562
21 มิถุนายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
07 ธันวาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2561
07 กันยายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2561
08 มิถุนายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2561
27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
23 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2560
30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2560
20 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2560 (ต่างชาติ)
15 กันยายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2560
18 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2560 (ต่างชาติ)
01 มิถุนายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2560
01 มิถุนายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2560 (ต่างชาติ)
28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
07 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนปี 2559
08 ธันวาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2559
07 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2559
01 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2559