ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

ข้อมูลย้อนหลัง งบการเงิน

เลือกปี

งบการเงิน ปี 2565

ไตรมาสที่ 3/2565

PDF | 877.57 KB

ไตรมาสที่ 2/2565

PDF | 869.49 KB

ไตรมาสที่ 1/2565

PDF | 679.94 KB

งบการเงิน ปี 2564

ประจำปี 2564

PDF | 1.33 MB

ไตรมาสที่ 3/2564

PDF | 704.71 KB

ไตรมาสที่ 2/2564

PDF | 770.42 KB

ไตรมาสที่ 1/2564

PDF | 860.02 KB

งบการเงิน ปี 2563

ประจำปี 2563

PDF | 1.56 MB

ไตรมาสที่ 3/2563

PDF | 965.65 KB

ไตรมาสที่ 2/2563

PDF | 930.29 KB

ไตรมาสที่ 1/2563

PDF | 821.27 KB

งบการเงิน ปี 2562

ประจำปี 2562

PDF | 1.27 MB

ไตรมาสที่ 3/2562

PDF | 814.7 KB

ไตรมาสที่ 2/2562

PDF | 914.7 KB

ไตรมาสที่ 1/2562

PDF | 795.99 KB

งบการเงิน ปี 2561

ประจำปี 2561

PDF | 1017.02 KB

ไตรมาสที่ 3/2561

PDF | 616.73 KB

ไตรมาสที่ 2/2561

PDF | 384.89 KB

ไตรมาสที่ 1/2561

PDF | 361.43 KB

งบการเงิน ปี 2560

ประจำปี 2560

PDF | 554.12 KB

ไตรมาสที่ 3/2560

PDF | 5.72 MB

ไตรมาสที่ 2/2560

PDF | 5.7 MB

ไตรมาสที่ 1/2560

PDF | 10.64 MB

งบการเงิน ปี 2559

ประจำปี 2559

PDF | 2.1 MB

ไตรมาสที่ 3/2559

PDF | 1.19 MB

ไตรมาสที่ 2/2559

PDF | 1.24 MB

ไตรมาสที่ 1/2559

PDF | 1.11 MB

งบการเงิน ปี 2558

ประจำปี 2558

PDF | 2.09 MB

ไตรมาสที่ 3/2558

PDF | 1.35 MB

ไตรมาสที่ 2/2558

PDF | 1.3 MB

ไตรมาสที่ 1/2558

PDF | 1.06 MB

งบการเงิน ปี 2557

ประจำปี 2557

PDF | 1.82 MB

ไตรมาสที่ 3/2557

PDF | 1.06 MB

ไตรมาสที่ 2/2557

PDF | 2.17 MB

ไตรมาสที่ 1/2557

PDF | 7.35 MB

งบการเงิน ปี 2556

ประจำปี 2556

PDF | 1.9 MB

ไตรมาสที่ 3/2556

PDF | 1.19 MB

ไตรมาสที่ 2/2556

PDF | 1.13 MB

ไตรมาสที่ 1/2556

PDF | 981.56 KB