ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

30

มี.ค. 65
Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 4/2564)
เวลา 15:15 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

All Events

เลือกปี

เม.ย.
26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
มี.ค.
30 มีนาคม 2565 เวลา 15:15 น.
Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 4/2564)
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย