ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

21

มิ.ย. 2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา 14.00 น. ห้องประชุมมัลติฟังก์ชั่น ชั้น 2 อาคารทีอาร์ซี เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

All Events

เลือกปี

มิ.ย
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สถานที่ : ห้องประชุมมัลติฟังก์ชั่น ชั้น 2 อาคารทีอาร์ซี เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เม.ย
29 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สถานที่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220