ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

7

ก.ย. 2561
Opportunity Day
(ผลประกอบการไตรมาส 3/2561)
เวลา 14.10 - 15.20 น. ห้อง 603 ตึก B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

All Events

เลือกปี

ธ.ค.
7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.10 น.
Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 3/2561)
สถานที่ : ห้อง 603 ตึก B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ย.
7 กันยายน 2561 เวลา 15.20 น.
Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 2/2561)
สถานที่ : ห้อง 603 ตึก B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิ.ย.
8 มิถุนายน 2561 เวลา 15.20 น.
Opportunity Day (ผลประกอบการไตรมาส 1/2561)
สถานที่ : ห้อง 603 ตึก B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม.ย
27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สถานที่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
มี.ค.
23 มีนาคม 2561 เวลา 15.20 น.
Opportunity Day (ผลประกอบการปี 2560)
สถานที่ : ห้อง 603 ตึก B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย