ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์

TRC

ราคาล่าสุด

0.14

เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

- / -%

มูลค่า (บาท)
753,133
วันก่อนหน้า
0.14
ราคาเปิด
0.14
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.15 - 0.14
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
0.19 - 0.05
ปรับปรุงเมื่อ: 04 สิงหาคม 2563 16:37